Verleiden op internet: 10 eyeopeners

Vandaag volgde ik het webinar van Aartjan van Erkel. Hij vertelde over zijn tien eyeopeners met betrekking tot verkoop via je website. Ik heb lekker aantekeningen zitten maken en ik ga de eyeopeners in het kort hier opschrijven. Je kunt natuurlijk altijd op...

#WOT deel 5: Legitiem

Dit is deel 5 van 48 in de serie WOT 2014Legitiem ~ 1) Aanvaardbaar 2) Berustend op de wet 3) Echt 4) Gewettigd 5) Gegrond 6) In de echt geboren 7) In orde 8) In de echt geboren (crypt.) 9) Legaal 10) Rechtsgeldig 11) Rechtmatig 12) Realistisch 13) Terecht 14) Wettig...

Duitsers in Den Haag

26 januari 2014 – zondagavond half tien. Kijkend naar de cover van Koningin van de Nacht van Yvonne Keuls, verwacht ik een boek over een violiste. Er staat namelijk een dame op die we op de rug zien. Ze heeft een viool onder haar kin en de strijkstok staat op de...

Argumentatie: aanvaardbaarheid

Vorige week had ik een paar prachtige argumentaties over mijzelf geschreven. Ik zal ze volledigheidshalve nog even herhalen: Martha is een goede schrijfster, want ze weet haar lezers altijd te boeien met haar blogposts. Martha weet veel van taal, want ze schrijft er...

#50books: meerdere boeken lezen

De vraag die ik gisteren stelde gaat over het lezen van meerdere boeken tegelijk. Ik herhaal hem hier nog even voor de volledigheid: Meerdere boeken door elkaar lezen: doen of niet doen? Ik zei dat er twee boeken in mijn Goodreads profiel staan op de virtuele...

Pin It on Pinterest