fbpx

De bokken van de schapen scheiden betekent dat je de goeden van de kwaden scheidt, of de jongens van de meisjes of de mannen van de vrouwen. Het komt uit de bijbel, Mattheüs 25, vers 32:

Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt;

Het scheiden van de bokken en de schapen betekent hier dat Jezus, nadat hij in de hemel is opgenomen de mensen bij zich roept en hen scheidt in een groep goede en slechte mensen. Volgens Mattheüs zal dit plaatsvinden als Jezus terugkeert op aarde. Bij het Laatste Oordeel dus. Dan worden de goede mensen toegelaten tot de hemel en de slechte mensen worden dan naar de hel gestuurd.

Volgens dit bijbelboek moet je de zeven werken van barmhartigheid uitvoeren om tot de goeden te behoren. Voor de mensen die daar graag toe behoren, zal ik ze nog even opsommen:

  1. De hongerigen voeden
  2. De dorstigen laven
  3. De naakten kleden
  4. De zieken verzorgen
  5. De vreemdelingen huisvesten
  6. De gevangenen bezoeken
  7. De doden begraven

Wie zijn dan de bokken?

Het is niet duidelijk of de bokken nu de slechte of de goede mensen zijn. Ik denk persoonlijk ook helemaal niet dat dit van toepassing is op dit scheiden. Het is meer het maken van een vergelijking. De goeden worden van de kwaden gescheiden, zoals de herder dat doet met zijn kudde: hij zet de bokken aan de ene kant en de schapen aan de andere kant.

Jan Boerstoels bokken

Jan Boerstoel, Nederlandse tekstschrijver, schreef een liedje voor Adèle Bloemendaal, genaamd de bokken en de schapen. Helaas blijft het actueel:

 

Serienavigatie<< Hij groeit als koolBezint eer ge begint >>

Pin It on Pinterest