Meer Puur Netwerken

Onlangs is MPN, Meer Puur Netwerken, overgenomen door Danielle van den Akker. Zij wilde daarom ook een nieuwe website die meer bij haar paste.

Danielle wilde de leden graag een groter platform geven. Er is ook een aanmeldingssysteem gemaakt zodat leden en niet-leden zich kunnen aanmelden voor de netwerkbijeenkomsten.

Zie: meerpuurnetwerken.nl

Vaardigheden

Gepubliceerd op

5 februari 2020

Pin It on Pinterest