fbpx

Dankbaarheid ~ 1) Blijk van erkentelijkheid 2) Danken 3) Erkentelijkheid 4) Erkentenis 5) Uiting van dank

Toen ik vanochtend de suggestie voor dit woord deed aan Irene, had ik alle intentie om een lief blogje te schrijven over waar ik allemaal dankbaar voor ben. Maar toen gebeurde er iets, waardoor mijn hele idee van dankbaarheid vandaag even op zijn kop gezet werd.

Dank je wel KPMG

Als je vanuit het onderwijs (primair of voortgezet) werkloos wordt, dan heb je recht op een bovenwettelijke uitkering, een soort wachtgeld, dat wat Tweede Kamerleden ook krijgen, maar ik krijg natuurlijk vele malen minder. Dat wachtgeld krijg je bovenop je uitkering en loopt tot het einde van je uitkering. Dus totdat je weer een baan hebt of totdat je recht op WW afgelopen is.

Om je recht op de bovenwettelijke uitkering te krijgen, moet je contact opnemen met een groot bedrijf, genaamd KPMG. Ik heb al een paar jaar te maken met dit bedrijf. Vorig jaar kreeg ik keurig uitbetaald, maar toen kreeg ik nog een keer uitbetaald en moest ik het geld weer terugbetalen. Kenmerk van iemand met een uitkering: geld dat binnenkomt, gaat op aan vaste lasten. Bij mij dus ook. Vorig jaar was ik al niet blij met deze lui, maar vandaag bereikte mijn dankbaarheid voor dit bedrijf zijn toppunt.

Op 23 augustus zou ik uitbetaald krijgen met terugwerkende kracht tot januari. Ik heb overigens geen flauw idee hoeveel, dat zeggen ze er namelijk nooit bij. Je kunt dus ook geen vrijstellingen aanvragen en andere belastingtechnische dingetjes regelen omdat je gewoon niet weet hoeveel je uitkering is. Maar dat is een heel ander verhaal.

Mijn dankbaarheid voor KPMG is dus tot grote hoogten gestegen vandaag.

Op 15 juli kreeg ik een brief dat het allemaal geregeld zou zijn. Joepie!

Op 23 augustus zou ik dus uitbetaald krijgen (ja, ik herhaal mezelf, maar ik ben ook zo kwaad!), maar vandaag stond het nog niet op mijn rekening. Dus ik belde naar KPMG. Ik kreeg daar iemand aan de lijn en na lang wachten (gelukkig geen 0800 of 0900 nummer) vertelde deze medewerker mij dat ik op papier wel de uitkering toegekend heb gekregen, maar dat ze het nog niet in het systeem gezet hadden.

Excuse me?

“Beste meneer, ik vraag dit geld niet voor niets aan. Ik heb dat heel hard nodig en nu zegt u mij dat het nog niet is overgemaakt omdat het nog niet in het systeem staat? U gaat dat nu natuurlijk direct aanpassen en met spoed het geld overmaken.”

Nee dus.

Dit wordt in de loop van volgende week opnieuw beoordeeld en dan wordt ook bekeken of u een voorschot krijgt of niet.

Pardon!?

Heeft u verder nog vragen? Nee, dan wens ik u een prettige dag.

Ik ben echt dankbaar dat ik recht heb op een bovenwettelijke uitkering, maar mijn dankbaarheid voor KPMG is vandaag beneden het nulpunt gezakt.

Pin It on Pinterest