fbpx

Personalia: check
Opleidingen: check
Werkervaring: check
Overige interesses: check

Alles staat in mijn CV. Mijn persoonlijke document met wat ik allemaal gedaan heb. Een korte samenvatting van mijn leven in vier pagina’s. Een document waarin staat wat ik kan en geleerd heb. Waarin staat wat mijn sterke kanten zijn, waarin staat wat mijn interesses en hobby’s zijn. Ik in een documentje van 58,0 Kb. Verbazingwekkend hoe je een leven zo kan samenvatten.

Net als iedereen heb ik er niet in gezet wat mijn zwakke punten zijn of wat ik in mijn persoonlijk leven heb meegemaakt. Dit hoort niet in een CV. Het is daarom een eenzijdig document vol positieve zaken, een halve leugen.

Voorafgaand aan een sollicitatiegesprek zien werkgevers dus ook alleen die positieve kant. Dat proberen ze te ondervangen met vragen als: “Noem drie negatieve eigenschappen van jezelf.” En: “Waar ben jij over vijf jaar?” De eerste vraag is snel beantwoord: ochtendhumeur, kat-uit-de-boomkijker en cynisch. Maar die tweede vraag vind ik erg lastig. Waar ben ik over vijf jaar?

Ik heb geen flauw idee, soms weet ik niet eens waar ik volgende week ben. Meestal geef ik als antwoord dat ik dan op de stoel van de persoon tegenover me zit of in ieder geval ernaast ;-). Daar wordt gelukkig hartelijk om gelachen en het gesprek gaat gemoedelijk verder. Het ijs is gebroken.

Het CV: een document vol halve waarheden, mooimakerij en positiviteit. Raar.

PS: Klik op de afbeelding voor een grotere versie.
photo credit: Emilie Ogez via photopin cc

Pin It on Pinterest